Bảo hành đổi trả

Bảo hành đổi trả

Share post

Chính sách bảo hành đổi trả tại hệ thống siêu thị Ô DÙ THƯỜNG TÍN

Chính sách bảo hành đổi trả cụ thể cho từng nhóm hàng như sau:

1. Ô lệch tâm

2. Ô quán cafe

3. Ô dù quảng cáo

Lưu ý: Đối với khách hàng mua trả góp , chính sách bảo hành vẫn áp dụng giống như đối với khách hàng mua thẳng.

– Khách hàng vẫn có thể trả hàng và hủy hợp đồng trả góp. Phí trả máy theo quy định đổi trả hàng của Điện máy XANH.

– Phí thanh lý hợp đồng được tính như sau:

+ Trong 14 ngày đầu tiên: Không mất phí hủy hợp đồng.