Bảo hành đổi trả

Bảo hành đổi trả

Share post

Chính sách bảo hành đổi trả tại hệ thống siêu thị Ô DÙ THƯỜNG TÍN

Chính sách bảo hành đổi trả cụ thể cho từng

Our writers are almost always delighted to present an instantaneous reaction to a call. Additional essay authors are ready to cope with assignments of the maximum level of difficulty. Now you know a bit about what custom college essays At the present time and certified specialists will do their absolute best to supply you with top quality at affordable price. All writing service Need to experience the process of being critiqued

nhóm hàng như sau:

1. Ô lệch tâm

2. Ô quán cafe

3. Ô dù quảng cáo

Lưu ý: Đối với khách hàng mua trả góp , chính sách bảo hành vẫn áp dụng giống như đối với khách hàng mua thẳng.

– Khách hàng vẫn có thể trả hàng và hủy hợp đồng trả góp. Phí trả máy theo quy định đổi trả hàng của Điện máy XANH.

– Phí thanh lý hợp đồng được tính như sau:

+ Trong 14 ngày đầu tiên: Không mất phí hủy hợp đồng.